Planowana inwestycja obejmuje trzy obszary (sportowo-rekreacyjny, hotelowy i mieszkalny) położone w centrum Stodół – najmniejszej z dzielnic Rybnika, tuż poniżej zapory spiętrzającej wody Zalewu Rybnickiego, na skraju rozległego kompleksu leśnego ciągnącego się poprzez Rudy Raciborskie aż do Kędzierzyna Koźla.

Ośrodek sportowo – rekreacyjny ma powstać w miejscu byłej stadniny koni. Na działce znajduje się zabytkowy dworek pocysterski z XVIII wieku wraz zabudowaniami gospodarczymi,oraz wybudowana w późniejszym okresie opuszczona hala ujeżdżalni i stajnie. Do stadniny należała również oddalona o ok 200 m otwarta ujeżdżalnia , na terenie której planowana jest lokalizacja osiedla mieszkaniowego. Po obu stronach zalewu w odległości kilkuset metrów od planowanej inwestycji znajdują się dwa ośrodki żeglarskie. Obie działki graniczą z rzeką Rudą.

Ośrodek kajakowy leżący na przeciwległym brzegu rzeki przy północno-wschodnim narożniku obszaru sportowo – rekreacyjnego jest miejscem startu spływów na jednej z najpiękniejszych tras kajakowych w Polsce. Trasa rowerowa przebiegająca przez Stodoły zaczyna się przed Bazyliką Mniejszą w centrum miasta i prowadzi wzdłuż rzeki Rudy i brzegiem Zalewu Rybnickiego aż do sieci ścieżek rozciągającej się po całym Parku Krajobrazowym. W najbliższym czasie przewiduje się dociągnięcie linii zabytkowej kolejki wąskotorowej z Rud Raciborskich do stacji w na terenie planowanego ośrodka sportowego.

Przedstawiona koncepcja odpowiada potrzebom współczesnego „człowieka aktywnego”, łącząc zalety mieszkania poza miastem, na atrakcyjnych terenach zielonych, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, rzeki, rozległych obszarów leśnych i bogatej oferty sportowej z mieszkaniem w budynku wielorodzinnym, w którym na administratora spada obowiązek dbania o otoczenie i stan techniczny budynku. Większe skupisko mieszkańców gwarantuje też opłacalność funkcjonowania podstawowych usług.

Projektowane osiedle składa się z trzech prostokątnych kwartałów zbudowanych z brył utrzymanych w skali pobliskiej zabudowy jednorodzinnej. Każde z 200 mieszkań ma niezależny, intymny miniogródek, którego utrzymanie nie wymaga znacznych nakładów pracy. Zielone wnętrza kwartałów użytkowane są przez grupy sąsiedzkie i obsługiwane przez administrację osiedla. Ta strefa jest w pełni bezpieczna dla dzieci, ponieważ niemożliwe jest przebywanie w niej osób niepowołanych.

Ogrody połączone są ze sobą mostkami ponad ogólnodostępnymi ciągami pieszymi. Ogródki przy mieszkaniach podniesione zostały na wysokość uniemożliwiającą przypadkowe wtargnięcie do nich i wgląd do wnętrza mieszkań.

Lokale na parterze są jednokondygnacyjne, a na piętrze dwuipółkondygnacyjne, po dwa w każdej z utrzymanych w skali domu jednorodzinnego brył. Pomiędzy krytymi asymetrycznym, skośnym dachem bryłami zaprojektowano rozległetaraso-ogródki dostępne bezpośrednio z mieszkań na położonych na wyższych kondygnacjach.

Na skrzyżowaniu ciągów pieszych pomiędzy kwartałami utworzono plac, przy którym znaleźć się mają podstawowe usługi: sklep, lokal gastronomiczny, mini przedszkole, klub, fryzjer itp. oraz administracja osiedla.Jednostka sąsiedzka, która w ten sposób powstała ma z jednej strony cechy samowystarczalnej niezależnej struktury, z drugiej przez dostosowanie się skalą i otwartość przestrzeni publicznych wtapia się w charakter dzielnicy i stanowi ciekawą ofertę dla wszystkich jej mieszkańców.

Gradacja przestrzeni od w pełni publicznych, przez półprywatne (użytkowane wspólnie przez mieszkańców osiedla) do w pełni prywatnych sprzyja budowie relacji społecznych wewnątrz osiedla i w całej dzielnicy. Mieszkania zaprojektowane zostały w stosunkowo wysokim standardzie. Oprócz małego ogródka na gruncie lub na tarasie na każde z nich przypada komórka lokatorska, średnio 1,5 miejsca parkingowego w parkingu pod dziedzińcem wewnętrznym i jedno miejsce na parkingu terenowym po drugiej stronie ulicy Cisowej. Powierzchnia większości lokali waha się w granicach 65 do 80 m (3 do 4 pokoje plus kuchnia i łazienka). Są też mieszkania większe ok 100 m i mniejsze ok 50. Zastosowanie różnorodnego otworowania ścian powoduje, że prawie każde mieszkanie różni się nieco od innych.

Wszystkie lokale dostępne są dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową poprzez windy schodzące do poziomu terenu i parkingu podziemnego.