Aglomeracja rybnicka stanowi silny gospodarczo, kulturalnie i naukowo ośrodek węzłowy powiązany z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, największym okręgiem przemysłowym w Polsce i jednym z największych w Europie oraz z aglomeracją ostrawską i województwem opolskim. Stolica regionu Rybnik ma 140 tys mieszkańców co lokuje go wśród 25 największych miast Polski. Przez granice administracyjne miasta przebiega autostrada A1, a odległość do węzła autostradowego z A4 „Sośnica” z centrum wynosi ok 30 km. Na rok 2019 planuje się oddanie do użytku pierwszego odcinka Drogi Regionalnej Pszczyna – Racibórz, która zapewni miastu bardzo szybkie połączenie z autostradą A1.

Lake Village jako przełomowa inwestycja

Stale wzrastające tempo życia i nowe rodzaje aktywności zawodowej skłaniają do refleksji nad modelem zamieszkania. Dojazd do miejsca pracy położonego po przeciwnej stronie dużego miasta trwa często dłużej niż do odległej nawet o kilkadziesiąt kilometrów, ale dobrze skomunikowanej mniejszej miejscowości. Nowe środki komunikacji, w tym przede wszystkim internet umożliwiają w wielu wypadkach pracę zdalną prowadzoną z miejsca zamieszkania. Z drugiej strony coraz powszechniejsze jest zrozumienie, że aktywność fizyczna stanowi podstawę zdrowego stylu życia. Dynamicznie rozwijają się siłownie, a istniejące ośrodki sportowe pękają w szwach. Nic nie zastąpi ruchu na świeżym powietrzu – biegania, jazdy na rowerze, tenisa, sportów wodnych, narciarstwa itp. Dotarcie do miejsc, w których uprawiać można te sporty z mieszkania w centrum aglomeracji bywa często jeszcze bardziej uciążliwe niż dojazd do miejsca pracy, dlatego część rodzin wybiera mieszkanie poza centrami miast.

Budownictwo jednorodzinne nie do końca jednak jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego aktywnego człowieka. Na plan pierwszy wysuwają się powody ekonomiczne. Własny dom jest droższy w budowie i utrzymaniu niż mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Praca w ogrodzie i wokół domu zajmuje sporo czasu. Nie można zapominać również o innego rodzaju kosztach. Ekstensywna zabudowa pochłania duże obszary, wymaga sieci dróg i rozbudowanej infrastruktury, a zbyt mała liczba mieszkańców na danym terenie skutkuje brakiem niezbędnych usług. Do sklepu, fryzjera i na siłownię trzeba dojeżdżać samochodem.

Osiedle w Stodołach – nowy sposób na mieszkanie
Koncepcja Lake Village odpowiada potrzebom współczesnego „człowieka aktywnego”, łącząc zalety mieszkania poza miastem, na atrakcyjnych terenach zielonych, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, rzeki, rozległych obszarów leśnych i bogatej oferty sportowej z mieszkaniem w budynku wielorodzinnym, w którym na administratora spada obowiązek dbania o otoczenie i stan techniczny budynku. Większe skupisko mieszkańców gwarantuje też opłacalność funkcjonowania podstawowych usług.

W swoich inwestycjach PAMIRA INVESTMENTS skupia się przede wszystkim na innowacyjności i praktycznych rozwiązaniach. Zapraszamy do współpracy i kontaktu.